Pierwsze spotkanie Kapituły projektu w serockim ratuszu

Nasza szkoła została koordynatorem projektu „Witold Zglenicki, 1850-1904”, którego celem jest przywołanie i upowszechnienie postaci Patrona szkoły wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży polskiej. Działania podejmowane w ramach Projektu będzie planowała, a następnie kierowała nimi Kapituła, do której zaproszono przedstawicieli: Ambasady Polski w Baku, Azerbejdżanu w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenia Polaków w Baku, miasta Płock i Serock, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Towarzystwa Małachowiaków, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Fundacji Nauki Polskiej im. inżyniera Witolda Zglenickiego z Rumii, PKN Orlen, TVP oraz ludzi związanych zawodowo z Baku – miastem pracy i twórczych odkryć Witolda Zglenickiego.
24 kwietnia 2018 roku, w serockim ratuszu odbyło sie pierwsze spotkanie Kapituły. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli instytucji, które zgłosiły akces do udziału w realizacji projektu. Gości przywitał, opowiedział o urokach ziemi serockiej oraz związkach Serocka ze Św. Wojciechem pan Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Jacek Knopek – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe osiągnięcia społeczności szkolnej związane z popularyzacją sylwetki „Polskiego Nobla” nasi uczniowie przedstawili uczestnikom w postaci prezentacji multimedialnej. Wiele konkretnych propozycji, które mogłyby znaleźć się w sferze zainteresowań zebranych w serockim ratuszu przedstawił gość honorowy – JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov. Podczas obrad goście zdawali relację z dotychczasowych swoich lub instytucji, która reprezentowali działań, które popularyzowały dokonania Polaków działających poza granicami Polski oraz proponowali co można by było zrobić by upowszechniać sylwetkę i dokonania Witolda Zglenickiego. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, miało konstruktywny charakter i przyniosło wymierne efekty w postaci utworzenia – na wniosek Pana Ambasadora – Grupy Inicjatywnej, stworzenia wstępnego planu działania oraz harmonogramu.