Rusza projekt „Alfabet logopedyczny”

W tym roku nasza placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet logopedyczny”, który ma na celu dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
W ramach projektu dzieci zakwalifikowane podczas zajęć logopedycznych będą realizowały poszczególne zadania. Na początek A – Ale plama czyli ćwiczenia oddechowe wzmacniające mięśnie okrężne ust.
Koordynatorem projektu jest p. Magdalena Buratowska – nasz logopeda.

logo
regulamin