Kluby Kluczowych Kompetencji

W bieżącym roku szkolnym – 2019/2020, w projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji” ruszyły zajęcia wyrównawcze, językowe, naukowe oraz informatyczne. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakupiono podręczniki dla każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach Klubu Poligloty lub w zajęciach wyrównawczych.

Ponadto w pierwszym okresie realizacji projektu dla szkół zakupiono: 45 komputerów przenośnych, 105 tabletów, 60 zestawów robotów edukacyjnych, 5 zestawów obejmujących: komputer przenośny, tablicę interaktywną i projektor, 7 szaf do ładowania i przechowywania tabletów, 3 szafy do ładowania i przechowywania komputerów przenośnych.

W okresie wakacyjnym szkoły otrzymały również wyposażenie do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Zakupiono m.in. teleskopy, zestawy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, zestawy preparatów biologicznych, stacje pogody, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, modele szkieletów, wagi laboratoryjne, zestawy odczynników do nauki chemii, zestawy do pomiaru masy, temperatury i długości, zestawy do kształtowania pojęć związanych z czasem, pakiety do nauki rachunku prawdopodobieństwa.

Zajęcia wyrównawcze – gr.1 – prowadzący p. Maria Szczublińska

Zajęcia wyrównawcze – gr.2 – prowadzący p. Magdalena Okowska

Zajęcia informatyczne – prowadzący p. Maria Przybysz – Wydra

Klub Poligloty – prowadzący p. Magdalena Jakubczak

W dniu 27 stycznia w Szkoła w Woli Kiełpińskiej odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowany przez Panią Magdalenę Jakubczak w ramach Klubów Kluczowych Kompetencji.
W konkursie udział wzięło 34 uczniów ze szkół w Woli Kiełpińskiej, Serocka i Jadwisina.
Konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji Kahoot. Dzięki czemu szybko mogliśmy poznać zwycięzców.
Uczniowie rozwiązywali testy podzieleni losowo na tury, a w międzyczasie mogli skorzystać z przygotowanej strefy relaksu, w której czekał poczęstunek i różne gry i zabawy.
I miejsce zajęła Wiktora Srebnik z SP Wola Kiełpińska
II miejsce zajął Jakub Zakrzewski z SP Serock
III miejsce zajęła Barbara Kraus z SP Wola Kiełpińska
Wyróżnienia otrzymali: Jan Podleś, Maksymilian Mendyk, Milan Walkowski.

W Klubie Poligloty na ostatnich zajęciach uczestnicy wraz z opiekunką Magdaleną Jakubczak celebrowali dzień Wigilii. Uczniowie śpiewali kolędy i piosenki świąteczne, rozwiązywali świąteczne zagadki w języku angielskim. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.
A po Nowym Roku Klub Poligloty rusza ponownie do pracy pełną parą.

W Klubie Poligloty nie brakuje również konkursów. Z okazji świąt ogłoszono Konkurs na bożonarodzeniową kartkę z życzeniami w języku angielskim, który został rozstrzygnięty przed świętami.?
Aby zrealizować zadania konkursowe prowadząca p. M. Jakubczak łączy zajęcia językowe z artystycznymi i zapoznając uczniów z tradycją uczy również sztuki. ?‍? Dzięki temu mogły powstać takie wyjątkowe dzieła z pięknymi życzeniami. ?
Jury konkursowe nie mogło zdecydować się komu przyznać miejsce na podium, bo prace były tak piękne, więc wyróżniło 5 prac?:
– Heleny Wojtczak z klasy 5a,
– Kacpra Demkiewicza z klasy 5b,
– Natalii Szczepańskiej z klasy 7b,
– Jana Winnickiego z klasy 7b,
– Adriana Piekarzewskiego z klasy 6b.

Nasze gatulacje!?

Rok szkolny 2018/2019 – semestr II

Od 2 do 25 stycznia 2019r. trwała rekrutacja uczniów do projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Zapisy prowadziły szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Serock tj. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej oraz Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie.

Rekrutacja odbywała się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji”, określonym Zarządzeniem Nr 225/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.12.2018r.

W II semestrze r. szk. 2018/2019 rozpoczęły się w szkołach dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie

Deklaracja
KKK