Rekrutacja

Baner

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 8 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/prawni opiekunowie będą mogli logować się i wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego za pomocą nr PESEL dziecka.

system informatyczny do rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne
Zarządzenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej informuje, że od 26 lutego 2021r. do 31 marca 2021r. odbywają się zapisy uczniów do klasy pierwszej:

DZIECI SIEDMIOLETNICH ur. w 2014 r.:

  • zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły;

DZIECI SZEŚCIOLETNICH ur. w 2015 r.:

  • zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły na indywidualny wniosek rodzica.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej informuje, że od 07.04.21 r do 16.kwietnia 2021r. odbywa się rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów na uczniów klasy pierwszej spoza obwodu szkoły.
23 kwietnia 2021r. zostanie opublikowana lista kandydatów spoza obwodu szkoły zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
26 kwietnia 2021,do godz. 15.00 zostanie opublikowana lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych spoza obwodu szkoły.

Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Szkoły pod nr telefonu 22 7827550
W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

  1. wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania na stronie www lub w sekretariacie szkoły).
  2. oświadczenie o miejscu zamieszkania (do pobrania na stronie www lub w sekretariacie szkoły).

Obwód szkoły, miejscowości: Wola Kiełpińska, Szadki, Wola Smolana, Zalesie Borowe, Zabłocie, Świecienica, Guty, Stanisławowo, Ludwinowo Dębskie, Dębe, Izbica, Jachranka, Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Karolino, Marynino, Dębinki, Skubianka we wskazanym obrębie.

Zgłoszenie – dla dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły
Wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
Oświadczenie o miejscu zamieszkania