Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Baner

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał Zarządzenie Nr 11/B/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Zarządzenie

O zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2023/2024 mozna przeczytać na stronie MiG Serock.

strona MiG Serock

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Już od piątku 3 marca od godz. 8:00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zgodnie z harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 w gminie Serock, składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie możliwe od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Rejestracja wniosków, tak jak w ubiegłych latach będzie odbywać się w systemie elektronicznym.