Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Zakończono rejestrację wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

Od 23 marca 2021r. trwa weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

8 kwietnia 2021r. do godz.15.00 zostanie podana do wiadomości publicznej lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona była przez Miasto i Gminę Serock od 8 marca 2021r. do 22 marca 2021 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/prawni opiekunowie mogli zalogować się i wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego za pomocą nr PESEL dziecka.

system informatyczny do rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola

W rekrutacji mogły wziąć udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadzone było w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne