Regulamin żywienia

Regulamin określa warunki organizacji i odpłatności za żywienie w ZSP w Woli Kiełpińskiej. Został opracowany w oparciu o art.106 ust.3 ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (poz.996 ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 135/B/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z d.26.09.2017r.

Regulamin str.1

Regulamin str.2

Regulamin str.3

Aneks