Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy w SP w Woli Kiełpińskiej w czasie pandemii COVID-19

Regulamin został znowelizowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej w okresie trwania pandemii -COVID-19. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły i przedszkola tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.
Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021r. do odwołania.

Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w czasie pandemii COVID-19