Grafik wydawania posiłków

Grafik wydawania posiłków w naszej stołówce czyli o informacje, o której posiłki jedzą przeedszkolaki, a o której w stołówce oczekiwani są uczniowie jedzący w szkole obiady z klas 1-8SP.

wydawanie podiłków