Program „Umiem pływać w gminie Serock”

Od dwóch lat trzecioklasiści ze szkół podstawowych Miasta i Gminy Serock uczęszczają na zajęcia nauki pływania. Tegoroczny program pn.„Umiem pływać w gminie Serock” przygotowała oświata i jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program obejmuje 20 godzin zajęć, na których uczestnicy oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich i doskonalą pływanie. Poznają zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, które przydają się im w okresie letnim.

Lekcje są bezpłatne i dla uczniów naszej szkoły odbywają się na basenie w hotelu Warszawianka w Jachrance. Dzieci dowożone są na pływalnie autokarami, pod opieką nauczycieli, którzy czuwają nad nimi również podczas zajęć. Lekcje prowadzą instruktorzy pływania. W program zaangażowani są również rodzice – wolontariusze, którzy jeżdżą na zajęcia w roli opiekunów.

Zajęcia w wodzie przynoszą dzieciom same korzyści, dostarczają im dodatkowej aktywności ruchowej, poprawiają sprawność fizyczną, wzmacniają odporność organizmu, a ponadto stanowią profilaktykę dla uczniów z wadami postawy, nadwagą lub otyłością.