Plener malarski

Rok 2018 jest również rokiem jubileuszu 100-lecia ustanowienia Republiki Azerbejdżanu. W ramach obchodów tej rocznicy 13-14.04.2018 r. zorganizowaliśmy plener malarski w naszej szkole. Wzięły w nim udział uczennice z klas: 6b, 5a, 7a i II Gim.. Podczas zajęć warsztatowych uczennice malowały obrazy, których tematyka dotyczyła życia Naszego Patrona – Witolda Zglenickiego i jego pobytu w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Cykle pac zatytułowaliśmy „Śladami patrona” i „Azerbejdżan w naszych oczach”. Nad pracą naszych malarek czuwały i sprawowały nad nimi pieczę p.Anna Pawlak i p.Ewa Jażdżyk.