Organizacja żywienia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice!!!
Podstawą do korzystania z obiadów/posiłków w stołówce jest pisemne zgłoszenie na obiady/posiłki w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, według załączonego wzoru.
Zgłoszenie na obiady/posiłki obejmuje okres danego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może obejmować semestr lub wybrane miesiące (lub dni miesiąca).
Zgłoszenie pisemne można przesłać mailem na adres: Zgloszenia lub dokonać go bezpośrednio u p. Intendentki.
W bieżacym roku szkolnym w stołówce będzie funkcjonował elektroniczny system „e-Stołówka” służący do organizacji ewidencji i wydawania posiłków, a osoby stołujące się będą posiadały elektroniczną kartę abonamentową, którą można kupić u p. Intendenki (cena – 8,50zł)

Instrukcja jak uzyskać dostęp do systemu e-Stołowka

Zarządzenie Nr 6//2022 Dyrektora ZSP w Woli Kiełpińskiej w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Ważne informacje.

Zgłoszenie na obiady/posiłki w stołówce szkolnej SP w Woli Kiełpińskiej w roku szkolnym 2022/2023.

Rezygnacja z obiadów/posiłków w stołówce szkolnej

Wniosek o zastosowanie diety pokarmowej