Organizacja żywienia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice!!!
Podstawą do korzystania z obiadów/posiłków w stołówce jest pisemne zgłoszenie na obiady/posiłki w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, według załączonego wzoru.
Zgłoszenie na obiady/posiłki obejmuje okres danego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może obejmować semestr lub wybrane miesiące (lub dni miesiąca).
Zgłoszenia pisemnego można dokonać bezpośrednio u p. Intendentki lub przesyłając na adres e-mail zsp.wolakielpinskaobiady@interia.pl podpisane i zeskanowane zgłoszenie.
W stołówce funkcjonuje elektroniczny system „e-Stołówka” służący do organizacji ewidencji i wydawania posiłków, a osoby stołujące się posiadają elektroniczne karty abonamentowe, wydawane przez p. Intendentkę.

Instrukcja jak uzyskać dostęp do systemu e-Stołowka

Zarządzenie Nr 7//2023 Dyrektora ZSP w Woli Kiełpińskiej w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Ważne informacje.

Zgłoszenie na obiady/posiłki dziecka/ucznia w stołówce szkolnej SP w Woli Kiełpińskiej w roku szkolnym 2023/2024.

Zgłoszenie na obiady/posiłki pracownika w stołówce szkolnej SP w Woli Kiełpińskiej w roku szkolnym 2023/2024.

Rezygnacja z obiadów/posiłków w stołówce szkolnej

Wniosek o zastosowanie diety pokarmowej