Organizacja dyżuru wakacyjnego 2021

Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji lipiec-sierpień 2021 roku
W okresie lipiec-sierpień 2021 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu. Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2021r.
Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

harmonogram wakacyjny

*Na dyżur do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu przyjmowane będą tylko dzieci urodzone w 2014r.

ZOSiP Serock

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu
do Przedszkola w Woli Kiełpińskiej

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu
do Przedszkola w Woli Kiełpińskiej