Opieka stomatologiczna nad uczniami

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zaprasza do korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami do ukończenia 19 roku życia. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje o opiece stomatologicznej nad uczniami