Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą”

Od 1 października uczniowie klas 1-3 naszej szkoły uczestniczą w OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „Czytam z klasą”, którego celem jest:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;
– rozwijanie aktywności czytelniczej;
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom;
– integracja zespołu klasowego;
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Projekt będzie realizowany w czasie całego roku szkolnego i dzieli się na 3 moduły. W każdym module trzeba wybrać inną lekturę do czytania i zrealizować 3 zadania z nią związane. Właśnie najmłodsi uczniowie przystąpili do realizacji zadań I modułu.Wybrali lektury i poznają je dzięki spotkaniom na dywanie z rodzicami, którzy czytają kolejne fragmenty wybranych lektur.