O rocznice, które czcimy…

1 września na serockim Rynku odbył się uroczysty apel upamiętniający 80. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej oraz 39. Rocznicę Porozumień Sierpniowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszej społeczności szkolnej.