Nasze przedszkole oficjalnie otwarte!!!

7 listopada 2022 roku stał się ważnym dniem w historii naszej placówki, bowiem w tym właśnie dniu nastąpiło oficjalne i uroczyste przekazanie nowego budynku przedszkola do użytkowania.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, duchowieństwa, firm odpowiedzialnych za projekt i jego realizację, przedstawiciele rad rodziców.
Jednak bohaterami tego dnia były dzieci, które wraz z wychowawcami godnie pełniąc role gospodarzy przygotowały i zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny.
Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, pobłogosławienia obiektu i podziękowań.