Nasz nowy adres e – mail.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że nasza placówka tzn Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej od dnia dzisiejszego tj. 18 grudnia 2020r. posiada nowy adres e-mailowy.

Adres e-mail