Narodowe Czytanie 2023

12 Szkolny Finał Narodowego Czytania przeszedł do historii. W tym roku to 28 września odbyło się spotkanie, poświęcone wspólnemu czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W autorkę dzieła wcieliła się uczennica klasy 7a Alicja Rasińska, która przeczytała fragment zawierający legendę o Janie i Cecylii.
Celem dorocznej akcji była popularyzacja czytelnictwa, promowanie polskiej literatury i umacnianie poczucia tożsamości narodowej.
To już pewne – w przyszłym roku w naszej szkole odbędzie się 13 finał Narodowego Czytania.