Moje…Twoje…Nasze Świeto Niepodległości…..

10.XI społeczności szkolnej został zaprezentowany spektakl teatralny w reżyserii p. Moniki Duchnowskiej, który przedstawili uczniowie klasy 6a przy wsparciu starszych kolegów oraz szkolnego chóru Cantore nobis pod dyrekcją p. Anny Oleszko. Recytowane specjalnie napisane na tę okazję wiersze oraz śpiewane piosenki i patriotyczne pieśni skłaniały do refleksji nad tragicznymi losami naszej Ojczyzny i trudną drogą Polaków do wolności, a także wyrażały hołd tym, którzy poświęcili dla Niej najcenniejsze, co mieli – życie.
Tego dnia wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele nosili przypięte biało-czerwone kotyliony, które podkreślały jeszcze bardziej podniosły charakter obchodów i radość świętowania.
Spektakl mogli również podziwiać wierni zgromadzeni 11.XI w kościele parafialnym w Woli Kiełpińskiej na Mszy św. odprawianej corocznie w intencji Ojczyzny.
Nie był to jedyny sposób uczczenia przez uczniów naszych szkół Święta Niepodległości. Tradycyjnie uczniowie wzięli udział w:
konkursie „Drogi do Niepodległej” w kategoriach: muzycznej, recytatorskiej i plastycznej
uroczystych mszach w Woli Kiełpińskiej i Serocku oraz złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą w Woli Kiełpińskiej oraz Apelu Poległych i koncercie pieśni patriotycznych na serockim rynku.
Nawet przedszkolaki uczciły Narodowe Święto organizując w przedszkolu po raz pierwszy Dzień Patriotyzmu w ramach którego przygotowali również program artystyczny i wzięli udział w koncercie Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego „Polak mały to ja”.
A wszystko to po to, aby Święto Niepodległości, które jest świętem narodowym, państwowym, lokalnym..stało się świętem każdego z nas…