Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Od 14 kwietnia w terminie siedmiu dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Lista kandydatów przyjętych
Lista kandydatów nieprzyjętych
Lista kandydatów nieprzyjętych – c.d.