Laboratorium przyszłości w naszej szkole

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. W ramach programu szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła również otrzymała wsparcie finansowe. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt:

 • drukarkę 3D;
 • skaner kompatybilny z drukarką 3D;
 • filament; czyli tworzywo kompatybilne z zakupioną drukarką 3D;
 • laptop do drukarki;
 • mikroskop i wizualizer;
 • teleskop z akcesoriami;
 • kamerę przenośną cyfrową;
 • aparat fotograficzny z oprogramowaniem;
 • oświetlenie do fotografowania i filmowania;
 • statyw;
 • gimbal do fotografii i filmowania;
 • blendę fotograficzna;
 • greenscreen mobilny w obudowie;
 • orogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów wideo;
 • stację lutowniczą HOT AIR Z GROTEM 2W1;
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami;
 • roboty Photon z dostępem do aplikacji;
 • 8 gogli VR z 3-letnim dostępem do portalu wirtualnych lekcji.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.