Konkurs plastyczno – polonistyczny „Honorowe krwiodawstwo”

W listopadzie w w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno -polonistyczny „Honorowe krwiodawstwo” dla chętnych uczniów. Należało wykonać pracę plastyczną bądź napisać wiersz na temat roli honorowego krwiodawstwa.
Uczniowie licznie zgłosili się do konkursu. Na etapie szkolnym wyłoniono 17 prac, które zakwalifikowano do eliminacji powiatowych.
Prace naszych uczniów zostały docenione i III miejsce zajął Aleksander Winnicki, a wyrónienie otrzymał Wiktor Herda w kategorii literackiej. Natomiast w kategorii plastycznej III miejsce pprzypadło Emilii Suskiej, wyróżnienie zaś Natalii Opałce. Laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki na finale akcji zorganizowanym w ratuszu w Legionowie. W trakcie finały wręczono także nagrody lokalnym honorowym krwiodawcom, posumowano akcje odbywające się na terenie powiatu Legionowskiego oraz wręczono nagrody koordynatorom. Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz Samorządowych, PCK, Policji, Straży Pożarnej.