Komunikat

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Serock.