Kapituła Projektu

Skład Kapituły projektu

  1. Małgorzata Kolon – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej;
  2. Katarzyna Góralska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku;
  3. prof. Jacek Knopek – politolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych, recenzent naukowy biografii Witolda Zglenickiego;
  4. Marek Zawadzki – prezes fundacji Nauki Polskiej im. Witolda Zglenickiego w Rumii
  5. dr Jolanta Załęczny – kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie;
  6. dr Grzegorz Gołębiewski – Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego;
  7. Andrzej Nowakowski – Prezydent miasta Płock
  8. Bogumił Pakieła – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej w latach 1980 – 1991;
  9. Władysław Grodecki – pilot, przewodnik, podróżnik;
  10. Andrzej Leszwski – pilot, przewodnik, tłumacz.