Kalendarz imprez

Imprezy i uroczystości szkolne są integralnym i stałym elementem życia społeczności szkolnej i stanowią okazję do prezentacji artystycznej naszych uczniów oraz integracji ze społecznością lokalną.

Strona w tworzeniu