Kadra

Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 42 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu i wszkole podstawowej. W naszych szkołach pracuje 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 6 wychowania przedszkolnego, 4 polonistów, 3 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 3 wu-efistów i wielu innych specjalistów. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.

L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Inne informacje
1. Perczyńska Dorota język polski dyrektor,
poniedziałek: 13.30-14.30
2. Kolon Małgorzata przyroda wicedyrektor,
środa: 15.00-16.00
3. Adamczyk – Ziółkowska Małgorzata bibliotekarz
4. Andrzejewska Jolanta wychowawca świetlicy
5. Augustyniak Agata język angielski,
język rosyjski
wych.kl.5b SP
6. Bella – Więcka Ewa edukacja wczesnoszkolna wych. kl.2b SP
7. Buratowska Magdalena logopeda
8. Dziełak Monika wychowanie przedszkolne, gr.1
9. Furczak Wioleta religia
10. Jakubczak Magdalena
11. Januszek Anna edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1a SP
12. Jastrzębska Karolina nauczyciel wspomagający
13. Jażdżyk Ewa wych. świetlicy
14. Jończyk Wioletta wychowanie przedszkolne, gr.3 wych. świetlicy
15. Karczewski Grzegorz matematyka wych.kl. 5a SP
16. Kęsak Daniel w-f, informatyka wych. kl. 7c
17. Kolon – Mosakowska Agnieszka /td>

psycholog<
18. Kopeć Natalia nauczyciel wspomagający
19. Kosiorowska Anna wychowanie przedszkolne, gr.4
20. Kuźmińska Danuta język polski
21. Mamica Anna religia
22. Markowicz Barbara matematyka,informatyka
23. Mikulska-Pietrzak Aneta biologia,
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 8a SP
24. ks. Molak Mateusz religia
25. Niezgoda Wioleta język polski wych. kl. 7a SP
26. Nowak Paweł język angielski
27. Oleszko Anna geografia
muzyka
wych. kl 4a SP
28. Olkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3b SP
29. Paczkowska Wioleta
30. Pająk Sylwia wychowanie przedszkolne, gr.1
31. Parys Danuta historia, WOS wych. kl. 7b SP
32. Pawlak Anna plastyka
33. Piwowar Dorota język niemiecki
34. Przybysz-Wydra Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 3a SP
35. Siemińska Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 1b SP
36. Szaga Agnieszka matematyka wych. kl. 6b SP
37. Szczepańczyk Dariusz fizyka,edukacja dla bezpieczeństwa
38. Szczublińska Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 2a SP
39. Szuderska Agata pedagog
40. Świątecka Katarzyna w-f,
przyroda
wych. kl.4b SP
41. Świątecki Ryszard w-f wych. kl. 6b SP
42. Więch Małgorzata wychowanie przedszkolne, gr.3
43. Wojciechowska Judyta język polski wych. kl. 8bSP
44. Zajączkowska Aneta wychowanie przedszkolne, gr.2