Kadra

Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 47 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu i wszkole podstawowej. W naszych szkołach pracuje 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 7 wychowania przedszkolnego, 5 polonistów, 6 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 3 wu-efistów i wielu innych specjalistów. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.

L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Inne informacje
1. Perczyńska Dorota język polski dyrektor,
poniedziałek: 13.30-14.30
2. Kolon Małgorzata przyroda wicedyrektor,
środa: 15.00-16.00
3. Adamczyk – Ziółkowska Małgorzata bibliotekarz
4. Andrzejewska Jolanta wychowawca świetlicy
5. Augustyniak Agata język angielski,
język rosyjski
wych.kl.6b SP
6. Bella – Więcka Ewa edukacja wczesnoszkolna wych. kl.3b SP
7. Buratowska Magdalena logopeda
8. Chudzik Ewa fizyka
9. Dziełak Monika wychowanie przedszkolne
10. Furczak Wioleta religia
11. Grabarek Jolanta język angielski
12. Jakubczak Magdalena
13. Januszek Anna edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2a SP
14. Jastrzębska Karolina nauczyciel wspomagający
15. Jażdżyk Ewa wych. świetlicy
16. Jończyk Wioletta wychowanie przedszkolne
17. Karczewski Grzegorz matematyka wych.kl. 6a SP
18. Kęsak Daniel w-f, informatyka wych. kl. 8c SP
19. Kolon – Mosakowska Agnieszka psycholog
20. Kopeć Natalia nauczyciel wspomagający
pedagog specjalny
21. Kosiorowska Anna wychowanie przedszkolne
22. Kuźmińska Danuta język polski
23. Makowska Dominika język polski
24. Mamica Anna religia
25. Markowicz Barbara matematyka,informatyka
26. Mikulska-Pietrzak Aneta biologia,
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
27. ks. Molak Mateusz religia
28. Niezgoda Wioleta język polski wych. kl. 8a SP
29. Oleszko Anna geografia
muzyka
wych. kl 5a SP
30. Olkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1b SP
31. Ostaszewska Karolina wychowanie przedszkolne
32. Paczkowska Wioleta
33. Pająk Sylwia wychowanie przedszkolne pedagog
34. Parys Danuta historia, WOS wych. kl. 8b SP
35. Pawlak Anna plastyka
36. Piwowar Dorota język niemiecki
37. Przybysz-Wydra Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 1a SP
38. Roszkowska Natalia język angielski
39. Siemińska Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 2b SP
40. Szaga Agnieszka matematyka wych. kl. 7b SP
41. Szczublińska Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 3a SP
42. Szuderska Agata
43. Świątecka Katarzyna w-f,
przyroda
wych. kl.5b SP
44. Świątecki Ryszard w-f wych. kl. 7b SP
45. Więch Małgorzata wychowanie przedszkolne
46. Wojciechowska Judyta
47. Zajączkowska Aneta wychowanie przedszkolne