Informacja dotycząca zapisywania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 1 marca do 29 marca.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale/oddziałach klas pierwszych i może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

Szczegóły

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zgłoszenie dziecka do klasy 1SP