Głosuj na naszą szkołę w programie „Wzorowa łazienka”!!!

Zadaniem w Programie jest wykonanie pracy programowej czyli projektu graficznego przyjaznej łazienki szkolnej dla Szkoły uczestniczącej w Programie
Prace Programowe muszą być wykonane przez uczniów uczęszczających do Szkoły uczestniczącej w Programie.
Każda Szkoła w ramach swojego Profilu tworzy jedną galerię W Galerii są zamieszczane Prace Programowe wykonane przez uczniów uczęszczających do Szkoły uczestniczącej w Programie. Uczniowie Szkoły wykonują Prace Programowe samodzielnie Pracę
W Galerii możemy zamieścić maksymalnie 50.

Nagrodą I stopnia: dla szkoły, która zdobędzie największą liczbę Głosów w Programie jest remont i aranżacja/dekoracja łazienek na terenie Szkoły o wartości 30 000,00 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych brutto)

Jeśli chcemy, aby Nasza szkoła zawalczyła o remont szkolnej toalety powinniśmy głosować i zachęcać do głosowania na Galerię opublikowaną w profilu naszej szkoły na stronie organizatora programu Nasza Galeria i zdobywać punkty.

Szczegóły programu i zasady głosowania, a co za tym idzie zdobywania punktów znajdziecie w załączniku poniżej i na stronie organizatora Głosuj

Zasady programu