Ferie zimowe tuż, tuż…

Czas pomyśleć o feriach i dowiedzieć się jak można je spędzić w naszej gminie.
Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku szkolnym na dwa turnusy półkolonii.
Koszt jednego turnusu to 250zł ( dla dzieci spoza gminy +100zł).
Zapisów można dokonywać od 15 do 24 stycznia 2020r. na adres: zosip@serock.pl
Wpłat należy dokonywać od 13 do 24 stycznia 2020r. na rachunek bankowy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. Kościuszki 15, 05-140 Serock
02 8013 0006 2007 0015 1294 0001
Zgłoszenia powinny zawierać:
– imię i nazwisko uczestnika,
– jego wiek,
– termin turnusu,
– oraz telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów,
– oraz dowód wpłaty.
Podstawowym warunkiem zorganizowania półkolonii będzie odpowiednia liczba uczestników, min. 15 dzieci na turnus.
Zapraszamy!!!

zapowiedź
harmonogram cz 1
harmonogram cz 2