Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne obowiązujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w czasie pandemii COVID-19
Strategia Przygotowania i Zarządzania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin i strategie obowiązują od dnia 1 września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Statut Szkoły Podstawowej
Statut Przedszkola
Program profilaktyczno – wychowawczy
Regulamin szkoły