„Dobry Start” 300 złotych dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, tj. w przypadku gminy Serock – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15.

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie
strona KOiW w Warszawie
oraz na stronie Urzędu i Miasta i Gminy w Serocku
strona UMiG Serock