Co zrobiliśmy dotychczas…

W trakcie spotkania Kapituły Projektu uczennice z naszej szkoły przedstawiły prezentację multimedialną popularyzującą działania szkoły w latach 1986 – 2018 na rzecz upowszechnienia sylwetki i dokonań Naszego Patrona, m.in. współpracę z ambasadą Republiki Azerbejdżanu( np. tablica upamiętniająca postać W. Zglenickiego- ufundowana przez ambasadę; medal przyznawany corocznie uczniowi za najlepszy esej o Azerbejdżanie, wspólne uroczystości, itp. oraz działania wewnętrzne szkoły, np. laureatów kapituły Nagrody Patrona- statuetka przyznawana corocznie dla absolwenta osiągającego najwyższe wyniki z przedmiotów matematyczno- fizycznych, uroczystości rocznicowe, historię sztandarów szkoły podstawowej i gimnazjum, zwycięzców turniejów sportowych o puchar patrona, klasy sztandarowe. itp.
Co zrobiliśmy dotychczas…
Komentarz do prezentacji