Biologiczne projekty

Wykorzystanie projektów edukacyjnych w nauce przynosi wiele korzyści. Dzięki projektom uczniowie mają szansę rozwijać umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, komunikacja, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Ponadto, projekty edukacyjne umożliwiają uczniom samodzielne kontrolowanie swojego procesu nauki i zdobywanie odpowiedzialności za własny rozwój.
Więc do dzieła!

Każdy żywy organizm zbudowany jest z komórek. Nie jest to jednak obiekt płaski jak pokazują ilustracje, ale przestrzenny. W ramach projektu ,,Komórka 3d” uczniowie klasy 5a, 5b wykonali przepiękne, przestrzenne modele. Zaangażowanie twórców i zainteresowanie oglądających po projektowej wystawy sięgnęli zenitu.

Uczniowie klasy 8a i 8b przygotowali „interaktywne” pomoce dydaktyczne do nauki o źródłach wiedzy o ewolucji. Pomysłowość, kreatywność, myślenie , koncentracja na temacie… i efekt murowany, a lapbooki można wciąż rozbudowywać.