Zadania Rady Rodziców

27 stycznia 2018 Ania Januszek

Zadania Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020: zakup nagród dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego; organizacja ważniejszych uroczystości szkolnych; [>>]