Komunikat

5 czerwca 2019 Ania Januszek

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock.