Zajęcia dodatkowe

Harmonogram zajęć organizowanych w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Ich zadaniem jest wspieranie samodzielności, czynnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań kulturalnych.

Zajęcia dodatkowe