Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Tradycyjnie w naszej szkole, na jesieni odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas IV- VII oraz gimnazjaliści głosowali na swoich kandydatów. W sposób demokratyczny wybrali swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich w szkole i poza nią.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Klaudia Czarniak z kl.7aSP;

Zastępca: Wiktoria Karabin z kl.3A G;

Członkowie: Daniel Srebnik z kl.2A G ,Katarzyna Nowakowska z kl. 7bSP i Sandra Szymańska z kl. 7b SP..

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w b.r.szk. jest p.Daniel Kęsak.