Rekrutacja

Baner

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock rozpocznie się już 9 marca 2020 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.na stronie:

System rekrutacji

d 9 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 23 marca 2020 r. do godz. 15:00 będzie trwała rejestracja wniosków.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie Miasta i Gminy Serock

Infornacje o zasadach rekrutacji