Rekrutacja


Szanowni Państwo! Jeśli chcecie zapisać dziecko do naszej placówki, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi terminów i kryteriów rekrutacji oraz złożenie stosownego wniosku.

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata 2018r.

Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2018/2019
do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Uchwała Rady Miejskiej w Serocku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Burmistrza MiG Serock w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019