Kapituła Projektu

7 kwietnia 2018 Ania Januszek

Skład Kapituły projektu Małgorzata Kolon – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej; Katarzyna Góralska – Dyrektor Liceum [>>]

Cel projektu

22 marca 2018 Ania Januszek

Celem projektu „Witold Zglenicki 1850-1904” jest przywołanie i upowszechnienie postaci Witolda Zglenickiego wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży polskiej. Kapituła [>>]