Pracuj z nami!!!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy
opiekun dzieci i młodzieży dowożonych autobusem szkolnym.

Oferta pracy