O nas

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej to miejsce, które chcemy, żeby było dla wszystkich ważne, przyjazne i tętniące życiem.

Placówka Zespół Szkolno – Przedszkolny
Typ jednostek organizacyjnych przedszkole, szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne
Charakter placówki publiczna
Organ prowadzący Miasto i Gmina Serock
Dyrektor: mgr Dorota Perczyńska
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Kolon
mgr Dariusz Szczepańczyk

Sekretariat: 715 – 1515
Adres szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny
Wola Kiełpińska
05-140 Serock
Kontakt Tel/fax: 0-22/782 75 50
e-mail: zsp.wolakielpinska@interia.pl oraz wola_kielpinska@poczta.onet.pl
adres strony: http://www.zsp-wola-kielpinska.pl
Organizacja zajęć: 800 – 845
850 – 935
945 – 1030
1035 – 1120
1135 – 1220
1235 – 1320
1330 – 1415
1420 – 1505
1510 – 1555
Ilość oddziałów: 21
Ilość uczniów: 472
Nauczyciele: zatrudnionych jest 48 nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi
Warunki lokalowe: 3 sale przedszkolne, 14 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, stołówka
Baza sportowa: sala gimnastyczna, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko ( sztuczna trawa) do piłki ręcznej, bieżnia o długości 296 m, skocznia w dal, boisko do siatkówki plażowej, górka saneczkowa, „Zielona” klasa
Zapewniamy i oferujemy: w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
dogodny dojazd,
opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania (udzielanie pierwszej pomocy, przedlekarskiej, prowadzenie bilansów, przesiewów, edukacja zdrowotna i profilaktyczna)
pn. – 730 – 1430
czw.- 800 – 1535
pt. – 1130 – 1535
dożywianie w szkolnej stołówce,
cena obiadu – 4,75zł,
I przerwa obiadowa 1120 – 1135
II przerwa obiadowa 1220 – 1235
przyjazną atmosferę.
Organizujemy: pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
interesujące imprezy szkolne i środowiskowe,
wycieczki i „Zielone Szkoły”,
wyjazdy zagraniczne.