Kluby Kluczowych Kompetencji

W II semestrze rozpoczęły się w szkołach dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz program „Umiem pływać w gminie Serock 2019”.

KKK