Kadra

Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 44 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. W naszych szkołach pracuje 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 6 wychowania przedszkolnego, 4 polonistów, 4 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 3 wu-efistów i wielu innych specjalistów. W skład grona wchodzi 36 kobiety, co stanowi około 86 % i 6 mężczyzn, co daje 14 % ogółu zatrudnionych. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.

L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Inne informacje
1. Perczyńska Dorota język polski dyrektor,
poniedziałek: 13.30-14.30
2. Kolon Małgorzata przyroda wicedyrektor,
środa: 15.00-16.00
3. Szczepańczyk Dariusz fizyka, wicedyrektor,
piątek: 15.00-16.00
4. Adamczyk – Ziółkowska Małgorzata bibliotekarz
5. Andrzejewska Jolanta wychowawca świetlicy
6. Augustyniak Agata język angielski,
język rosyjski
wych. kl.IIIB Gim.
7. Bawor Małgorzata historia logopeda
8. Bella – Więcka Ewa edukacja wczesnoszkolna wych. kl.1b SP
9. Duchnowska Monika język polski wych. kl.7a SP
10. Dziełak Monika wychowanie przedszkolne, gr.3-4 latki oligofrenopedagog,
11. Firmanty Ilona edukacja dla bezpieczeństwa
12. Furczak Wioleta religia
13. Jakubczak Magdalena język angielski, wych. kl. 4b
14. Januszek Anna edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1b SP
15. Jażdżyk Ewa wych. świetlicy
16. Jończyk Wioletta wych. świetlicy
17. Karczewski Grzegorz matematyka wych. kl. 8b
18. Kęsak Daniel w-f wych. kl. 4c
19. Kosiorowska Anna wychowanie przedszkolne, gr.5-6 latki
20. Krysińska Barbara technika
21. Majewska Nina pedagog szkolny
22. Marcinkowska Agata wychowanie przedszkolne, gr.4-5 latki
23. Markowicz Barbara matematyka,informatyka
24. Mikulska-Pietrzak Aneta biologia,
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 5a SP
25. Niezgoda Wioleta język polski wych. kl. 4a SP
26. Oleszko Anna geografia
muzyka
zajęcia artystyczne
wych. kl 6a SP
27. Olkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3b SP
28. Paczkowska Wioleta język angielski,
29. Parys Danuta historia, WOS wych. kl. 8a SP
30. Pawlak Anna plastyka
zajęcia artystyczne
wych. kl. 7b SP
31. ks. Piekarski Michał religia
32. Piotrowska Dorota wychowanie przedszkolne, gr.6 latki
33. Piwowar Dorota język niemiecki
34. Przybysz-Wydra Maria edukacja wczesnoszkolna,
informatyka
wych. kl. 3a SP
35. Sepełowska Anna wychowanie przedszkolne, gr.5-6 latki
36. Siemińska Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 1a SP
37. Syrokomska Sylwia psycholog
38. Szaga Agnieszka matematyka
39. Szaszkow Jurij język angielski
40. Szczublińska Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 2a SP
41. Świątecka Katarzyna w-f,
przyroda
wych. kl.6b SP
42. Świątecki Ryszard w-f wych. kl. IIIA Gim.
43. Więch Małgorzata
44. Wojciechowska Judyta język polski wych. kl. 5bSP
45. Zajączkowska Aneta wychowanie przedszkolne, gr.3-4 latki