Kadra

Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 44 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. W naszych szkołach pracuje 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 6 wychowania przedszkolnego, 4 polonistów, 4 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 3 wu-efistów i wielu innych specjalistów. W skład grona wchodzi 36 kobiety, co stanowi około 86 % i 6 mężczyzn, co daje 14 % ogółu zatrudnionych. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.

L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Inne informacje
1. Perczyńska Dorota język polski dyrektor,
poniedziałek: 13.30-14.30
2. Kolon Małgorzata przyroda wicedyrektor,
środa: 15.00-16.00
3. Szczepańczyk Dariusz fizyka, wicedyrektor,
piątek: 15.00-16.00
4. Adamczyk – Ziółkowska Małgorzata bibliotekarz
5. Andrzejewska Jolanta wychowawca świetlicy
6. Augustyniak Agata język angielski,
język rosyjski
7. Bella – Więcka Ewa edukacja wczesnoszkolna wych. kl.3b SP
8. Buratowska Magdalena logopeda
9. Dziełak Monika wychowanie przedszkolne, gr.2
10. Furczak Wioleta religia
11. Jakubczak Magdalena język angielski, wych. kl. 5b
12. Januszek Anna edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2b SP
13. Jażdżyk Ewa wych. świetlicy
14. Jończyk Wioletta wychowanie przedszkolne, gr.1 wych. świetlicy
15. Karczewski Grzegorz matematyka
16. Kęsak Daniel w-f, informatyka wych. kl. 5c
17. Kopeć Natalia nauczyciel wspomagający
18. Kosiorowska Anna wychowanie przedszkolne, gr.4
19. Kuźmińska Danuta język polski
20. Majewska Nina pedagog szkolny
21. Marcinkowska Agata
22. Markowicz Barbara matematyka,informatyka
23. Mikulska-Pietrzak Aneta biologia,
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 6a SP
24. Niezgoda Wioleta język polski wych. kl. 5a SP
25. Oleszko Anna geografia
muzyka
wych. kl 7a SP
26. Olkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1b SP
27. Paczkowska Wioleta język angielski, wych. kl. 4a SP
28. Parys Danuta historia, WOS wych. kl. 8a SP
29. Pawlak Anna plastyka wych. kl. 8b SP
30. ks. Piekarski Michał religia
31. Piotrowska Dorota
32. Piwowar Dorota język niemiecki
33. Przybysz-Wydra Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 1a SP
34. Sepełowska Anna wychowanie przedszkolne, gr.4
35. Siemińska Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 2a SP
36. Syrokomska Sylwia psycholog
37. Szaga Agnieszka matematyka wych. kl. 4b SP
38. Szczublińska Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 3a SP
39. Świątecka Katarzyna w-f,
przyroda
wych. kl.7b SP
40. Świątecki Ryszard w-f
41. Więch Małgorzata wychowanie przedszkolne, gr.3
42. Wojciechowska Judyta język polski wych. kl. 6bSP
43. Zajączkowska Aneta wychowanie przedszkolne, gr.1