Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

L.p Data zebrania Godzina Cel zebrania
1. 12.IX.2019
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
odebranie od rodziców oświadczeń dotyczących zwolnień z wychowania fizycznego, religii; bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ochrony danych osobowych, deklaracji wyboru języka na egzaminie gimnazjalnym,
sprawy organizacyjne,
ustalenie zasad współpracy
2. 14.XI.2019
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie
3. 9.I.2020
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
Klasowe zebrania rodziców
przypomnienie rodzicom warunków klasyfikacji, oceniania,
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze.
4. 2.IV.2020
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie.
5. 28.V.2020
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
Klasowe zebrania rodziców
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych;
omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.