Harmonogram dowożenia

Harmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w roku szkolnym2017/2018

Autokar 1
Autokar 2
Autokar 3