Harmonogram dowożenia 1 września

Harmonogram dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 1 września 2020r. – w dniu inauguracji nowego roku szkolnego

1
2
3