Co możemy razem zrobić?

Dziękujemy wszystkim za wsparcie Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym, udało się zrealizować kilka ważnych inicjatyw, między innymi wdrożenie dziennika elektronicznego. Oczekiwania i plany są jednak dużo bardziej ambitne, w związku z tym prosimy wszystkich o zaangażowanie i pomoc.

Każdy z nas, rodziców, może dołożyć cegiełkę, która pomoże uatrakcyjnić pobyt dzieci w szkole, rozszerzyć ich horyzonty oraz zadbać o bezpieczeństwo na jej terenie. Rada Rodziców może również wspomagać dzieci w gorszej sytuacji finansowej, pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach każdego z nas może zastać gorszy czas. Musimy sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg i możliwości naszej działalności są bardzo szerokie, tylko od dobrej woli rodziców naszych uczniów, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady, zależy jak dużo będziemy w stanie zrobić. Nie określamy wysokości naszych składek, a jedynie chcemy, aby każdy sam zadeklarował swoje możliwości. Pamiętajmy, że każde 10 PLN pomnożone przez nas wszystkich daje duże możliwości. Z wszystkich funduszy rozliczymy się bardzo precyzyjnie i uczciwie, a one zawsze wracają do naszych dzieci. Prosimy o deklarację, która umożliwi nam dobre zaplanowanie naszej działalności.

Deklaracja dobrowolnych wpłat