Komunikat

5 czerwca 2019 Ania Januszek

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock.

Uwaga! Uwaga!

23 kwietnia 2019 Ania Januszek

Szanowni Państwo!!! W związku z brakiem porozumienia nauczycieli ze stroną rządową – strajk trwa nadal. Po przerwie świątecznej zajęcia dydaktyczne [>>]