Co słychać w stołówce szkolnej?

Od 7.09.2020r. funkcjonuje stołówka szkolna.
Wpłat za wyżywienie należy dokonywać do 10 – ego każdego miesiąca na konto:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
86 8013 0006 2007 0015 1223 0001

W przypadku nieobecności dziecka przysługuje zwrot wpłaty proporcjonalny do liczby dni nieobecnych, ale pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do 8.30 w danym dniu. Nieobecności zgłaszamy drogą e-mail na adres:

zsp.wolakielpinskaobiady@interia.pl

Zwrot następuje w następnym miesiącu.
Cennik:

    dzieci szkolne

  • obiad – 4,50zł;
  • Przedszkole

  • śniadanie – 2,50zł
  • obiad – 3,50zł;
  • podwieczorek – 1,50zł